Free (Sleuteloog) author Hella S. Haasse

  • Paperback
  • 162
  • Sleuteloog
  • Hella S. Haasse
  • Italian
  • 02 April 2020
  • 9788870911299

Hella S. Haasse ñ 0 Free read

Read Sleuteloog Sleuteloog Summary ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Hella S. Haasse ñ 0 Free read L'infanzia e l'adolescenza in una Giava magica un mondo coloniale abbandonato per sempre l'affascinante amica del cuore perduta e scomparsa nel nulla il marito amato che le nascondeva una passione segreta forse è nel forziere di cui non trova più la chiave la spiegazione dei tanti enigmi della vita di Herma Warner la preziosa cassa di ebano in cui ha rinchiuso le sue Indie i documenti di un lontano passato da tempo lasciato depositare nel fondo oscuro della coscienza inaccessibile uanto l'antico forziere Finché una lettera la spinge a far luce in uei recessi dell'anima un giornalista le chiede notizie di una certa Mila Wychinska nome in. De tweede helft van de roman vond ik sterk uitgewerkt wanneer het verhaal een kritische herschrijving lijkt te worden van Oeroeg De nationale identiteit van de personages die in Haasses debuutboek nog sterk binair was West vs Oost blijkt niet zo simpel te zijn als die vijftig jaar eerder werd voorgesteld Herma die haar al haar hele leven in Indonesi woont ziet zichzelf als een Indi r maar zal in de ogen van de oorspronkelijke bevolking altijd een indringer blijven Zij heeft echter nog een thuisland Dee of beter gezegd Mila kan zich helemaal nergens aarden Als dochter van een Indo Nederlandse vader en een Poolse moeder gaat zelfs een vastomlijnd Europees erfgoed gaan haar voorbij en valt zij uiteindelijk tussen alle identiteiten in De meerdere twisten tegen het einde van de roman benadrukken nog een laatste keer hoe weinig Herma eigenlijk van haar beste vriendin wist en hoe sterk hun levens uiteindelijk bepaald werden door hun afkomst Dat gezegd hebbende moet ik toegeven dat de eerste helft van de roman me moeilijk kon pakken De relaties tussen de personages zeker de vele familieleden en voorouders van Mila voelen vaak te schematisch aan Te vaak lijken de achtergronden van de personages vooral nodig te zijn om de identiteits ambigu teit van de tweede helft op te zetten Noodzakelijk misschien en zeker niet compleet oninteressant maar het leesplezier kwam het niet altijd ten goede

Read Sleuteloog

Sleuteloog

Read Sleuteloog Sleuteloog Summary ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Hella S. Haasse ñ 0 Free read Zioni A poco a poco riaffiora la storia di un'amicizia e di un a in cui si riflette la fine di un'epoca e di un mondo il tormentato passaggio nelle Indie Olandesi dal colonialismo alle lotte d'indipendenza fino alla nascita della Repubblica Indonesiana La crisi d'identità i rapporti irrisoltitra oriente e occidente il travagliato formarsi di una nuova coscienza in chi si trova sui difficili crinali della storia ma anche come sempre nella Haasse l'impossibilità di conoscere a fondo gli altri e l'ambiguità della memoria gli infiniti labirinti in cui si nasconde la verità come nel misterioso arabesco che orna l'anello di una chiave smarri. Een blik op een haast onmogelijk te begrijpen tijd in de nadagen van het Nederlands kolonialisme in Indi die veel aandacht heeft voor de rassenverhoudingen en het onbegrip van de totoks ten aanzien van het wereldbeeld van de Indi rs Zoveel decennia na de onafhankelijkheid is het vreemd om je te bedenken dat Indi ooit Nederlands grondgebied was en hoe vanzelfsprekend de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen waren voor de heersende klasse De roman draait grotendeels om een wat verwarrende familiegeschiedenis met een enorme verscheidenheid aan nationaliteiten door elkaar gemixt waarvan de toen jongste telg later belangrijk zou worden bij verschillende strijders voor gelijkheid De stamboom achterin met daarop de verschillende namen voor de personages was ook geen overbodige luxe Waar de vertelling in het begin een duidelijke periode behelst wordt dit later meer episodisch naarmate oorlog en onafhankelijkheid de verteller van diens vertelobject scheidt waardoor de roman voor mij enigszins de centrale draad verloor en er zijsporen werden aangedaan waarvan ik eigenlijk veel meer wilde weten maar die voor het verhaal minder belangrijk warenDeel van het plezier van Haase lezen is natuurlijk het taalgebruik waarbij ook de lijst Indische woorden voor mij erg prettig was Opvallend veel van het taalgebruik omarmde de Engelse invloed waardoor ik me afvroeg in hoeverre dat toen in de regio modieus was De Engelsen hadden natuurlijk ook een aanzienlijke aanwezigheid in dat deel van de wereld maar ik was het niet zo van Haase gewend Uiteindelijk vond ik het jammer dat het boek zich zo beperkte met de focus op Dee en haar rol waardoor vooral het latere deel wat minder focus leek te hebben De onthulling richting het eind deed me dan ook niet bijzonder veel Het ene personage kwam al amper aan bod en de ander mocht ik niet De verteller zelf was ook niet het meest boeiende kind en leek weinig te begrijpen van wat er om haar heen gebeurde dus het persoonlijk drama verloor wel iets aan kracht Desalniettemin weet Haase een mooi verwoord verhaal neer te zetten in een intrigerende setting

Free read Æ PDF, DOC, TXT or eBook ñ Hella S. Haasse

Read Sleuteloog Sleuteloog Summary ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Hella S. Haasse ñ 0 Free read Cui è più volte incappato nei suoi studi sugli attivisti dei diritti umani del Sud Est asiatico senza trovare informazioni fondate Una sua coetanea di origine olandese l'ha conosciuta Basta uel nome perché l'onda dei ricordi travolga le barriere che Herma si è costruita nei suoi ordinati studi di storica dell'arte e nella uiete della casa di famiglia dove si è ritirata Perché Mila Wychinska non è altri che Dee Mijers l'amica della giovinezza a Batavia uno dei nomi che aveva adottato rinunciando a uello della sua nobile famiglia nella sua continua ricerca di un'identità sempre dalla parte delle vittime del potere e delle discrimina. 25 Beautifully written very informative but incredibly slow and not my favorite topic to read about